top of page

Fig

FIG, İzmir’in yerel ürünlerinden olan Ege incirinden yola çıkarak Kök Projekt ve Originn tarafından tasarlanan bir gıda ve turizm girişimciliği programıdır. Program kapsamında İzmir’in turizm ve gıda sektörü potansiyelinin güçlendirilmesi ve girişimcilere fırsatlar yaratılması hedefiyle seçilen 8 girişim 3 aylık bir hızlandırma programı ile  kendi girişimlerini geliştirirken diğer taraftan bölgede kalkınmayı engelleyen problemlere de çözümler üretmişlerdir.
 

Programın Hedefleri

Turizm ve bölgesel ekonomik kalkınma adına girişimcilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Başarılı girişimlere destek vererek bölgede girişimciler ile yatırımcılar arasında bağ kurulması

İzmir bölgesinin turizm - gıda servisi sektörü ile girişim ekosisteminin güçlendirilmesi

Türkiye’ye örnek teşkil edecek turizm girişimciliği modelinin hayata geçirilmesi

Kazananlar

Conff

İyi Ekim

Çerçi Yusuf

Fast&Healthy

Kumbhaka

Eurasia Dried Fruit&Nut Meeting

Didy's Bakery

bottom of page