top of page

İzmir Design Factory

IDF-Logo-Yatay.png
Adsız tasarım-7.png

Dünyanın 27 farklı şehrinde farklı yapılarda faaliyet gösteren Tasarım Fabrikası modeli, proje koordinatörü Originn tarafından, ortak üretimi teşvik etmek ve üniversite-sanayi işbirliğinin etkin ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesine ortam yaratmak amacıyla uygulama modeli olarak belirlenmiştir. Modelin şehrin gereksinimlerine uygun olarak yerelleştirilmesi için seçilen partnerle birlikte İzmir Design Factory (IDF); Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olan esnek bir platform olarak kurulmuştur.

n'ler.png
YAŞAR
esiad.png
MATERAHUB
PORTO
idyllic-plus-logo-img.png
bottom of page