top of page

Originnovation 

ORGNV
ORIGINNOVATION
Daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

Originnovation, Originn'de geliştirdiğimiz metodoloji ile deneyimlediğimiz işbirliği ve ortak üretim modelinin katkı ve etkilerini geliştirebilmek için ortaya çıkan bir yenilik hareketidir. Özel sektörü, üniversite, girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle entegre ederek, birbirleriyle esnek işbirlikleri kurmalarını hedefler. Bu işbirliklerinin ölçülebilir, takip edilebilir, açık inovasyon kültürünü benimsemiş yaratıcı topluluklar geliştirmesini sağlar.

 

Originn'de geliştirdiğimiz metodoloji ile deneyimlediğimiz işbirliği ve ortak üretim modelinin katkı ve etkilerini geliştirmek için girişimcilik ve inovasyon ekosistemi ile entegre edebileceğimiz, daha kapsayıcı, sistematik, çıktı kalitesi yüksek bir iş modeli ortaya çıkarıyoruz.

bottom of page