top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginn

Co.Creathon Afet: Afet Platformuna, Gönüllülerle Etkin İletişim Kurmasında Nasıl Yardımcı Olabiliriz

IDF’den Originnovation’a Müşterek Yaratım = Co.Creathon


IDF & Notion işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ilk Co.Creathon sonrası edindiğimiz deneyimi de yanımıza alarak Originnovation hareketi altında paydaşımız Afet Platformu ile birlikte İyi Tasarım İzmir 5 — Müşterek Gelecekler etkinliği kapsamında “Müşterek Yaratım” atölyemizi Can Güvenir ve Hande Yıldız Çekindir koordinatörlüğünde 11–18 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdik.


Originnovation olarak, müşterek üretim kültürü için bireylerin kendilerinin ve çevrelerinin farkında olması gerektiğine ve bu farkındalığın yaratılması için ise düşünce sürecinin görünür olması gerektiğine inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda düzenlediğimiz atölyenin amacı 21. yüzyıl eğitim hedefleri olan iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı temel alan Design Thinking aracılığıyla farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bir problem üzerine ortak bir akıl geliştirerek, birbirlerinin araştırmaları ve fikirleri üzerine yeni fikirler geliştirmesi ve yaratıcı çözümler getirmesiydi.Peki bu Co.Creathon öncesi, sırası ve sonrasında neler yaptık?


“Müşterek Yaratım” atölyesi öncesinde Originnovation atölye ekibi olarak ilk Co.Creathon deneyimimizi değerlendirip bizlerin ve sürecin güçlü ve zayıf yönlerini belirledik. Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda online atölye çalışması için hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Afetlerle geçirdiğimiz 2020 yılının sonunda bizlerin de yakından şahit olup birebir yaşadığı İzmir Depremi’nin ardından Müşterek Gelecekler temasındaki İyi Tasarım İzmir etkinliğine afet konusuyla katılarak bu konuda Müşterek Yaratım atölyesi düzenlemeye karar verdik. 30 Ekim 2020 günü gerçekleşen İzmir Depremi’nden saatler sonra kapılarını birçok sivil toplum kuruluşunun paydaşı olduğu Afet Platformu’na açan Originn, Afet Koordinasyon Merkezi olarak çalışmaları yakından takip etti ve bu süreçte bir arada hareket etmenin nasıl bir kaldıraç etkisi yarattığını gözlemledi. Bu gözlemler ve kurulan ilişki doğrultusunda Co.Creathon paydaşı olarak belirlenen Afet Platformu ile beklenti, ihtiyaç ve motivasyonlarını anlamak ve bu kriterler doğrultusunda proje konusunu belirlemek için görüştük. Afetlerde koordinasyon, doğru ve etkin iletişimin önemine vurgu yapılan görüşmeler sonucunda proje sorusunu “Afet Platformuna, Gönüllülerle Etkin İletişim Kurmasında Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” olarak belirledik. Bu kapsamda afetin öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında, onlara destek olmak isteyen gönüllülerle, etkin ve doğru bir iletişim yöntemleri bulmak için ortak yaratım maratonunun hazırlıklarına son sürat devam ettik. Hazırlıklar dahilinde süreç online olarak tasarlandı ve kendi geliştirdiğimiz CoDesignn platformu başta olmak üzere çeşitli dijital araçlarda atölye içerikleri hazırladık. İyi Tasarım etkinliği altında düzenlediğimiz atölye kapsamında yapılan çağrı ile çoğunluğunu farklı STK’ların gönüllülerinin oluşturduğu farklı disiplinlerden 39 başvuru alındı.….ve beklenen gün geldi…


Atölyenin iki günlük yoğun çalışma süreci öncesi hem birbirimizi tanımak hem de süreci anlatmak üzere online ortamda katılımcılar ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden gelen katılımcılar ile kaynaşma ve tanışma oyunlarının yanı sıra proje tanımı, atölye süreci ve süreçte kullanılacak online platformların tanıtımı yapılarak 39 başvurudan sürece devam eden 12 farklı disiplinden 16 katılımcının oluşturduğu 5 takım kuruldu. Atölye yürütücüleri Can Güvenir ve Hande Yıldız Çekindir kolaylaştırıcılığında yoğun maraton başlamış oldu. Co.Creathon atölye sürecinin rutinlerinden biri olan çeşitli warm-up’lar ile karakterler, süreç içerisinde güne ve takım çalışmalarına neşeli ve zinde başlayarak rahatladı. Design Thinking sürecinin benimsendiği atölye çalışmasının ilk gününde kick-off yani başlangıç toplantısıyla proje paydaşı Afet Platformu ile görüşerek konu üzerine ilk ağızdan bilgilendirilen katılımcılar, ardından farklı takımlardan kişilerle birlikte farklı STK’lardan Afet Platformu’nda yer alan 12 mentör ile görüşerek proje konusu hakkında içgörü geliştirdiler. İlk Co.Creathon’da yapılan mentör görüşmelerinin aksine katılımcıların farklı takımların üyeleriyle birlikte farklı mentörler ile görüşmüş olması konu hakkında farklı bakış açılarını değerlendirerek içgörüleri zenginleştirdi. Farklı mentörler ile yaptıkları görüşmelerden edindikleri içgörüleri takım arkadaşlarıyla paylaşan katılımcılar, ikincil kaynaklar doğrultusunda yaptıkları araştırmalar ile üzerinde çalışmak istedikleri problemleri takımca tanımladılar ve süreç içerisinde 5 farklı takım proje konusunu 5 farklı açıdan ele almış oldu.


İlk gün proje konusunda edindikleri içgörüler ve online platformların kullanımında kazandıkları tecrübelerle sürece adapte olan takımlar, atölyenin ikinci gününde belirledikleri problemler doğrultusunda yürütücülerin yönlendirmeleriyle takım çalışmalarını gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar kapsamında çeşitli fikir geliştirme teknikleriyle birbirlerinin fikirleri üzerine birçok fikir geliştiren takımlar, bu fikirler arasından uygulamaya değer gördükleri fikri çözüm önerisi olarak seçip fikrin prototipi ve projelerinin iş modelini hazırlamak üzere uygulama aşamasına geçtiler. 48 saatlik yoğun sürecin sonunda “Afet Platformu’nun gönüllüler ile etkin iletişimi” konusuna getirilen oryantasyon, işbirliği, afet yönetimi, doğru yardım, iletişim ve koordinasyon temalarında 5 farklı çözüm önerisi takımların bir haftalık çalışması sonucunda hazırladıkları kısa videolar halinde final sunumları olarak atölye kapanışında paydaşlar ve diğer katılımcılar ile paylaşıldı. Süreçte paydaş ve mentör görüşmeleri, masabaşı araştırmaları, problem tanımı, fikirler, prototipler, final sunum ve raporlarının paylaşıldığı CoDesignn online platformu üzerinden teslimlere yapılan yorumlar ile kazanılan geri bildirim kültürü, final gününde proje sunumlarına yapılan yorumlar ile devam etti. Teslimlere ve sunumlara yapılan yorumlar proje konusuna katkı sunarken atölye sürecinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi adına süreç içerisinde ve sonunda katılımcılar ve paydaşlar ile anketler paylaşıldı.Bitti mi? Tabi ki hayır!


Atölye süreci sonunda Originn ve Afet Platformu tarafından katılımcılara sertifikaları verildi ve projenin takibi için paydaşımız Afet Platformu ile tanımlanan problem çerçevesinde geliştirilen çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerinin yaratım süreci görselleştirilerek raporlandı.


 

Yazar: Hande Yıldız Çekindir

49 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page