top of page

Co.Creathon Nedir?

Originnovation hareketinin ürünü olan Co.Creathon’un hikayesini gelin hep birlikte dinleyelim!


Co.Creathon, ortak üretim modeli ile işbirlikleri geliştirme hedefiyle kurulan İzmir Design Factory (IDF) ve Originnovation hareketi kapsamında düzenlenmekte olan 1–2 hafta süreli interdisipliner ortak yaratım çalışmaları olarak tanımlanır. Co.Creathon, 2018 yılında kurulan IDF ile başlayıp Originnovation ile devam eden bir hikaye. Gelin bu hikayeye kısaca göz atalım! Co.Creathon, IDF’nin ilk mezunlarının Tasarımca dersinde aldıkları temel bilgiler ışığında değer yaratma taleplerinin ürünü. Bu ortak yaratım sürecinin hedefi başlangıçta IDF ile üniversite-sanayi olmak üzere yerel ve global ölçekte paydaşlar arasında işbirliğini sağlamak iken; Originnovation hareketi kapsamında birbirini tanıyan veya tanımayan farklı disiplin ve deneyimden kişilerle ortak problem çözme deneyimi yaşama hedefine dönüştü. Bu şekilde Co.Creathon yapısının hedef kitlesi genişleyerek yalnızca üniversite-sanayi işbirliğinde kalmayıp kurumları ve yerel halkı da içine alan daha kapsayıcı bir hale dönüştü.


Kolaylaştırıcı eşliğinde yürütülen çalışmalarda, temelinde ortak üretim ve işbirliği kültürünü barındıran Design Thinking metodolojisi kullanılır. Design Thinking, problem tanımından çözüm sürecine kadar kullanılan temel düşünce yapısıdır. Bu yaklaşım ile birlikte benimsediğimiz değerler ise; insanı odağa almak, anlatmaktan ziyade göstermek, karmaşadan sadelik yaratmak, deneysel olmak, sürecin farkında olmak, önyargılarımızdan kurtulmak ve ortaklıklar kurmaktır. Co.Creathon etkinliğini yaratmaktaki temel motivasyonlarımızı da şu şekilde sıralayabiliriz: yaratıcı topluluklar oluşturmak, teknolojinin yapıcı kullanımı ile sınır ötesi işbirlikleri geliştirmek, çözümün parçası olmak, yapıcı geribildirim kültürünü oluşturmak, empatik iletişim sağlamak, takım bilinci ve sorumluluğunu getirmek, topluca sorgulamak, birbirinin araştırması ve fikrinin üzerine fikirler geliştirmek…

Design Thinking Süreci


Co.Creathon ortak yaratım sürecinde, farklı disiplinlerden gelen katılımcılar belirlenen proje konusunda koordinatör, paydaş, ve işbirliği yapısına göre değişkenlik gösteren rehber katkısıyla takımlar halinde Design Thinking sürecinin aşamalarını izleyerek paydaşların problemlerine yaratıcı çözüm önerileri getiriyoruz.


Peki biz IDF ve Originnovation olarak bu sürece nasıl hazırlanıyoruz?


1- En önemli kaynağımız olan zamanı doğru kullanmak için detaylı bir planlama sürecimiz var…


Co.Creathon süreci başlamadan önce bir ön hazırlık yapıyoruz. Bu ön hazırlığın temel amacı zamanı verimli kullanabilmek ve süreci netleştirmek. Ön hazırlıktaki ilk adım paydaşlarla birlikte Co.Creathon konusunu seçmek. Konu seçilirken paydaşın problemine, isteğine göre bir öneri sunulabilir ya da paydaşın belirlediği bir konu üzerinden gidilebilir. Proje konusuna göre değişkenlik gösteren Co.Creathon katılımcılarına iletişim kanalları aracılığıyla ulaşıyoruz. 👊


Co.Creathon karakterleri kimler?🤼

  • Katılımcılar, bu atölyede olmak için gerekli motivasyonu kendisinde bulan, farklı disiplinlerden kişilerdir. Bu kişiler Co.Creathon sürecine dahil olmak için online olarak başvuru yapar.

  • Paydaş, proje çıktılarından ziyade sürece odaklanmış, Design Thinking sürecini deneyimlemek için talebi olan, projede öğrencilere destek olabilecek, yeni fikirlere açık kurum, firma ya da sivil toplum kuruluşlarıdır. Paydaşlar, Originnovation ile işbirliği yapmak üzere Co.Creathon talebinde bulunur.

  • Mentörler ise uzman görüşleri ile doğru bilgi ve deneyimi hızlı bir şekilde aktarmak için katılımcıların yanında bulunan kişilerdir. Bu mentörler proje konusuna göre katkı sunabilecek akademi ve sektörden uzmanlar içerisinden Co.Creathon’a davet edilir.

Originnovation Ekibi


Originnovation ekibi ise başta koordinatör olmak üzere bu süreçte kolaylaştırıcılık yapar.

  • Koordinatör, öğrenme sürecinizi hazırlayan, genel çerçeveyi ve akışı planlayan, kazandığınız tecrübeler üzerine düşünmenizi sağlayarak öğrenmenize katkıda bulunandır.

Hazırlık sürecinin devam eden kısmında ise bu projeyi yürüteceğimiz online platformları ve bu platformlarda kullanacağımız içerikleri hazırlıyoruz. Co.Creathon süreci tamamen online platformlar üzerinden yürütülmektedir. Süreç boyunca farklı dijital platformların eş zamanlı olarak kullanımı, sorumluluk duygusunu ve etkileşimi arttırarak motivasyona olumlu katkı sağlamakta ve süreci dinamik tutumaktadır.


+ Takım çalışmalarının gerçekleştiği, aktif ve senkron bir şekilde iletişim kurmak için Zoom,

+Takım çalışmalarının eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve takım üyelerinin çalışmalara her an erişebildiği görsel işbirliği için dijital çalışma alanı olan Miro,

+ Atölye içeriğinin katılımcılarla paylaşıldığı, teslimlerin ve yorumların yapılarak proje konusunda etkileşimi arttıran Originnovation dijital ürünü CoDesignn, süreçte kullanılan online platformlardır. Ayrıca CoDesignn ile atölye sürecindeki iletişim ve duyurular yapılır.


Ayrıca bu süreçte atölye yürütücüsü başta olmak üzere Originnovation ekibi tarafından Design Thinking metodolojisi kapsamında hazırlanan video ve dokümanlardan oluşan materyalleri kullanıyoruz.


Co.Creathon Süreci


Co.Creathon boyunca, zaman planı dahilinde kısa sürede hızlı ve verimli sonuçlar elde etmek üzere Design Thinking sürecini programa uygun olarak adapte ettik. Şimdi bu süreci hep birlikte inceleyelim!


Etkinliğin ilk gününde ‘tanışma toplantısı’ ile farklı disiplinlerden gelen katılımcıların hem birbirleriyle hem de Co.Creathon yapısını kurgulayan ve süreçte kendilerine eşlik edecek olan bizlerle çeşitli ısınma çalışmalarıyla tanışmasını sağlıyoruz. Ayrıca bu aşamada Co.Creathon yapısını, sürecini ve süreçte kullanılacak platformları tanıtırken katılımcıların süreç boyunca beraberce üzerinde çalışacakları proje konusundan ve proje paydaşımızdan bahsediyoruz.


Etkinliğin ikinci günü ise projeye başlama zamanı… Güne zinde başlamak ve verimli çalışmak adına her buluşmanın başında yaptığımız ısınma çalışmalarıyla birlikte kick-off yani proje başlangıç toplantısında proje paydaşımızla buluşup Co.Creathon proje konusunu bir de onlardan dinleyerek paydaş ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını anlıyoruz. Bu toplantının ardından proje konusunda daha derin içgörülere ulaşmak için takımlara ayrılan katılımcılar masabaşı araştırmalarını yapmak üzere gün boyu serbest çalışma saatlerinde projeye katkı sunacağını düşündükleri bilgileri CoDesignn online platformu üzerinden sürece dahil olan herkesle paylaşarak çalışmaları üzerine yorumlar alıyorlar.


Masabaşı araştırmalarını tamamlayan katılımcılar, kullanıcı ve/veya uzman görüşmelerini gerçekleştirerek konu ile ilgili ihtiyaç, beklenti ve motivasyonlarını öğrendikten sonra geldikleri aşamada geliştirdikleri içgörüler ışığında problemi tanımlıyor. Ve sıra Design Thinking sürecinin en eğlenceli aşaması olan fikir geliştirmeye geliyor. Bu aşamada takımlar halinde çalışarak birçok fikir geliştiriliyor ve uygulamaya değer görülen fikir seçilip uygulama aşamasına geçiliyor. Uygulama sırasında fikri somut hale getirmek amacıyla hazırlanan prototip ile çözüm önerisi test ediliyor.


Co.Creathon sürecinin en yoğun çalışma faslını atlatan katılımcılar final sunumlarına kadar takım içi çalışmalarla proje fikirlerini, paydaşlara ve diğer katılımcılara en iyi şekilde anlatacak sunumlarını hazırlıyor ve beklenen gün: final sunumları. İnterdisipliner takımlarda verilen proje konusu üzerine, proje paydaşı için geliştirilen çözüm önerileri yaklaşık 3 dakikalık sunumlar ile göz önüne çıkarılıyor ve projenin geleceği göz önünde bulundurularak proje fikri ile ilgili yapıcı geri bildirimler toplanarak Co.Creathon süreci tamamlanıyor.

Co.Creathon Süreci


Co.Creathon Süreç Sonrası


Katılımcıların yoğun ve verimli çalışmaları, paydaş işbirliği ve Co.Creathon ekibinin kolaylaştırıcılığı ile tamamlan süreç sonunda her şey bitmiş değil. Süreç sonunda, paydaşlar ile detaylı bir şekilde paylaşılan süreç çıktıları üzerine uygulamaya değer görülen proje veya projelerin devamlılığını sağlamak ve proje takibi için görüşmeler yapılır. Ayrıca sonraki Co.Creathon çalışmalarına yol göstermesi adına süreç içerisinde ve sonunda uygulanan anket çalışmaları ile katılımcılar ve paydaşlardan geri bildirimler alınarak gerekli geliştirme ve iyileştirmeler üzerine çalışılır.


Hadi siz de ortak üretim sürecimize ve topluluk ağımıza katılın !

 

Özge Demirbaş & Hande Yıldız Çekindir


129 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page