top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginn

Yaratıcı Endüstriler İçin Girişimcilik Programı

Güncelleme tarihi: 8 May

Bu yazımızda İzmir Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve Originn-İzmir Ekonomi Üniversitesi KREA paydaşlığında 13 - 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Yaratıcı Endüstriler İçin Girişimcilik Programı amacından ve sürecinden bahsedeceğiz. Bu program, imalat sanayinin inovasyon ve rekabetçi farklılaşma, yaratıcı girişimcilerin ise sürdürülebilir iş modeli ihtiyaçları için ortak çalışarak çözüm üretmeleri için İZKA-Originn ortaklığı ile kurgulandı. İzmir Kalkınma Ajansı ile yaklaşık 5 yılı geçen tanışıklığımızda altını en çok çizdiğimiz başlıklar; yenilik ve tasarımın önemi, bu odakta işbirliği ortamının değeri, bu değerin katma değerli üretim yapan modeller ile İzmir için yarattığı ve yaratacağı değerler olmuştur. İzmir Kalkınma Ajansı, yaratıcı endüstriler ve yaratıcı girişimlerin geliştirilmesi, bölgenin imalat ve sanayi alanları ile yaratıcı endüstrilerin birbirlerine yaklaştırılmasını hedeflemektedir. Bu bakış açısı ile “Yaratıcı Endüstriler İçin Girişimcilik Programı”, Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı ve Yaratıcı Endüstriler & İmalat Sanayi Tasarım Maratonu olmak üzere 2 etap olarak tasarlandı. Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı’nda girişimciler, kendi iş fikirlerini geliştirdi. Tasarım Maratonu’nda ise imalat sanayi aktörleri ve Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı’nı tamamlayan girişimciler “Yaratıcı Endüstriler İşbirliğinde Sürdürülebilir ve Rekabetçi Değer Yaratma” başlığında ortak üretim gerçekleştirdi. Yaratıcı endüstri girişimcileri; tasarım, tekstil, yazılım, performans, gösteri ve el sanatları sektörlerindendi. İmalat sanayi aktörleri ise kimya, medikal, makine, doğaltaş, otomotiv ve tekstil sektörlerindendi.

1. Etap - Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı

2. Etap - Yaratıcı Endüstriler & İmalat Sanayi Tasarım Maratonu

Bu çalışma kapsamında katılımcıların yaratım süreçlerinde paylaşımları ve geliştirmiş oldukları fikirlerin kesişimindeki iki ana unsurun farkındalık ve iş birliği ihtiyacı olduğunu gözlemledik. İmalat sanayi sektöründe, rekabetçi farklılaşma farkındalığı ve katılımcıların (imalat sanayi aktörleri & yaratıcı endüstri girişimcileri) iş birliği içinde olmasının ürünü/hizmeti ve dolayısıyla sektörü katma değerli yaratıma götüreceğinin altı çizildi. Buna bağlı olarak Erişilebilirlik, Farkındalık, Nitelikli İnsan Kaynağı, Kaynak Verimliliği, İş birliği ve İletişim konuları ön plana çıktı.

Erişilebilirlik - Sanayi ve Yaratıcı Endüstrilerin ihtiyaçları ve yetkinlikleri doğrultusunda ekosistem tarafından görünür olarak işbirlikleri için arayüz ihtiyacı,

Farkındalık - hem yaratıcı endüstriler hem sektör ve sektör paydaşları hakkında temel bilgi sahibi olarak kendi ihtiyacını ve yetkinliğini tanımlayabilme ihtiyacı,

Nitelikli İnsan Kaynağı - Sektörün ihtiyaçlarına yönelik becerilerin ve yetkinliklerin kazandırılması ihtiyacı,

Kaynak Verimliliği - Sürdürülebilir kalkınma temelinde çevreye verilen zararı ve zaman kaybını azaltmak için sektör temsilcileri arasında altyapı ve deneyim paylaşımı ihtiyacı,

İşbirliği ve İletişim - Farklı dinamik ve beklentilerde çalışan yapıların birbirleri ile empati kurarak ortak çalışma kültürünün gelişmesi ihtiyacı vurgulandı.


‘’Kopyala yapıştır kültüründen; fark et, ilham al ve iş birliği yap kültürüne geçiş.’’


Bu ihtiyaçlara yönelik sektör paydaşları ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren çalışmaların artması ve bu çalışmaların bütünsel yaklaşım ve uçtan uca tasarım yöntemi ile yapılması ihtiyacı gözlemlendi.

Çalışmalar sadece çalışma yapılan grupları değil sektördeki ilgili tüm paydaşları içeren kapsayıcı bir bakış açısı ile kurgulanarak gerçekleşti. Bu bilgi ve deneyimin şeffaf ve etkin bir şekilde kitlelere paylaşımı, ortak üretim kültürünü genişleterek yaratıcı insan kaynağını katma değerli ve benzersiz projelere / ürünlere dönüşme potansiyeli gözlemlendi.


1. ETAP NESTA YARATICI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI 🙌🏻

Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı, yaratıcı girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesine yardımcı olan üç günlük bir eğitim programıdır. Katılımcılar, üç gün boyunca yaratıcı bir işletme kurmanın ve yürütmenin nasıl bir süreç olduğuna dair fikir edindi.


Eğitmenler, yaratıcı girişimcilere iş fikirlerini keşfetmelerinde, müşterilerini tanımada ve işlerini geliştirmelerinde yardımcı olurken, aynı zamanda onlara hedefleri ve motivasyonları ile örtüşen bir iş modeli ortaya çıkarabilmeleri için de yol gösterdi.

Birinci gün, Girişimciler, kendi iş fikirlerini ve bu fikirlere koydukları hedef ve değerleri tanımlayarak, vizyon ve misyonları çerçevesinde planlamalar yaptı.

İkinci gün, Girişimciler, ilk günde çıkardıkları kendi değerlerinin yanına müşteri değerlerini de ekledi. Potansiyel müşterilerinin kim olduğunu ve onlarla nasıl iletişime geçeceklerini tasarladılar. Girişimleri ve müşteri ihtiyaçları arasında bağ kurdular.

Üçüncü gün, Girişimciler, ilk iki günde girişimleri ve müşterileri üzerine çalıştıktan sonra üçüncü gün önceki çalışmaları bir araya getirerek iş modelleri üzerine bir taslak çalışma hazırlayıp, finansal tablolarını ve ihtiyaçlarını çıkarttı.


Yaratıcı Girişim Programı (CEP), dünyanın dört bir yanındaki yaratıcı girişimcileri desteklemek, sürdürülebilir ve esnek geçim kaynaklarını teşvik etmek için pratik bir kapasite geliştirme programıdır. Yaratıcı girişimcilerin çeşitli disiplinlerde (sanat ve kültür, moda, el sanatları, yayıncılık ve performans sanatları) işlerini kurmalarını ve büyütmelerini destekler.


Üç gün süren Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı’nda 14 farklı template ile 15 farklı workshop uygulandı. Birinci gün; kişisel değerler, iş değerleri, gelecekten havadisler, vizyon ve misyon, kanıta dayalı modelleme workshopları, ikinci gün; müşteri personası, müşteri yolculuğu, değer teklifi, çözüm hipotezleri workshopları ve üçüncü gün; blueprint modelleme, swot / bold, iş planı kanvası, eylem planı workshopları gerçekleştirildi.


Girişimcilerimizden Yaratıcı Girişim Programı ile ilgili geri bildirimler aldık!


“Farklı eğitmenlerin eşlik etmesi ve uygulamalı olması çok faydalıydı.”

“Etkinlik sürecinde bu kadar çok bilgiyi, bu kadar kısa zamanda verebilmeniz çok kıymetli.”

“Etkileşimli bir program olması, öğrenme deneyimini üst seviyeye çıkardı.”


2. ETAP TASARIM MARATONU 🙌🏻

Programın ikinci etabı olan tasarım maratonunda, temel düşünce yapısı olarak “Design Thinking” metodolojisi uygulandı ve katılımcı tasarım, kümülatif problem çözme deneyimi, fikir yönetimi ve tüm takımların şeffaf olarak dahiliyeti esas alındı.


Toplu beyin fırtınaları, araştırmalar, sohbetler ve mizah eşliğinde gerçekleştirilen atölyenin amacı, açık inovasyon kültürünü oluşturmak için ortak üretimi ve yapıcı rekabeti deneyimletmekti. Bu deneyime dahil olan farklı disiplinlerden gelen katılımcılar, belirlenen başlıkta ortak akıl geliştirerek, tanımladıkları problemlere alternatif çözüm önerileri geliştirdi ve topluluk olarak problem çözüldüğü için şeffaf bir yaratım süreci eşliğinde birbirlerinin araştırmaları ve fikirleri üzerine yeni fikirler ve yaratıcı çözümler geliştirilmesine olanak sağlandı.

Tasarım maratonu, “Yaratıcı Endüstriler İşbirliğinde Sürdürülebilir ve Rekabetçi Değer Yaratma” başlığında kurgulanarak katılımcılara, işbirliklerini artırması ve mevcut insan kaynağına yaratıcı beceriler kazandırma odağında ortak çalışma yapması sağlandı.

Tasarım Maratonu sürecine dahil olan 31 katılımcı, 10 imalat sanayi aktörü ve Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı’nı tamamlayan 21 girişimciden oluştu. Maratonda 5 takım oluşturuldu ve takımlar, her bir takımda yaklaşık 4 girişimci ve 2 imalat sanayi aktörü olacak şekilde kurgulandı.

Katılımcılar 4 gün boyunca, paydaş, koordinatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde proje konusu kapsamında tanımladıkları probleme takımlar halinde farklı çözüm önerileri getirdi. Süreç; başlangıç toplantısı, mentör görüşmeleri, problem tanımı, fikir geliştirme ve son olarak final sunumları ile tamamlandı. Bu zamanlar dışında katılımcılar takımca belirledikleri zamanlarda serbest çalışma gerçekleştirdi. Süreç içerisinde gerçekleştirilen rutin buluşmalarda ilk olarak warm-up çalışmasıyla güne zinde başlayan katılımcılar, atölye yürütücüsü tarafından günün akışı ve içerik üzerine bilgilendirilerek takım olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Süreç içerisinde yaptıkları çalışma çıktılarını ise, diğer takımların da etkileşimde bulunabilecekleri, CoDesignn online platformuna paylaştılar.

Başlangıç Toplantısı’nda proje paydaşı tarafından verilen proje tanımları üzerinden, İzmir Kalkınma Ajansı Yaratıcı Endüstriler Çalışmaları Koordinatörü Cangül Kuş ve Paydaş Mentör Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu katılımcıların sorularına cevap verdi ve bilgilendirme yaptı. Bu sayede katılımcılar, paydaşın bakış açısı, motivasyonu ve beklentisi hakkında fikir sahibi oldu.


“İmalat sanayini girişimciler ve yaratıcı endüstrilerle bir arada çalıştırmak temel hedeflerdendir. Yaratıcı endüstriler konusunda çalışmaları artırmak ve açık iletişim ortamına sahip olmak bu hedef doğrultusunda önemlidir.”

“Ürettiğimiz bilgiye sahip çıkabilirsek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşacabileceğiz.”


Başlangıç toplantısı ardından, katılımcıların hedef kitlelerini oluşturan kişilerin beklenti, ihtiyaç ve motivasyonlarını anlayarak problemi tanımlaması için çeşitli disiplin ve deneyimden gelen uzman profesyonel ve akademisyenler ile mentör görüşmeleri gerçekleştirildi.


Başlangıç toplantısı ve mentör görüşmelerinden elde ettikleri içgörüleri gün boyu yaptıkları masabaşı araştırmalarıyla pekiştiren katılımcılar, bu araştırmaları CoDesignn online platformu üzerinden paylaştı. Yaptıkları araştırma ve görüşmeler sonucunda katılımcılar, edindikleri içgörüler ışığında, takım olarak, çözüm bulacakları problemi tanımladı.

Katılımcılar, tanımladıkları problem çerçevesinde fikirler geliştirip, geliştirdikleri fikirleri diğer takımlarla paylaştı. Takımlar sadece kendi problemlerine değil, diğer takımların problemlerine de çözüm önerileri getirerek, geliştirilen birçok fikir arasından, problem tanımlarına en uygun olacak fikri çözüm önerisi olarak seçti.

Prototip aşamasında katılımcılar, seçtikleri fikri somutlaştırmak için farklı dijital araçlar eşliğinde fikirlerin prototiplerini geliştirdi. Final gününe kadar takım çalışmalarına kendi belirledikleri serbest zamanlarda devam ederek projelerini geliştirip final sunum videolarını hazırladılar.

Oluşturulan 5 takım 3 gün boyunca 5 farklı proje geliştirdi. Bu süre içinde 8 saat ekip çalışması gerçekleştirildi, diğer saatlerde takımlar çalışmaya devam etti. Süreç boyunca toplam 137 teslim, 135 yorum yapıldı. Bu projelerle ilgili teslimler codesignn.co platformunda paylaşıldı.

Takımların problem tanımlarına geliştirdikleri çözüm önerileri 🙌🏻


Takım 1 - Incredibles'ın proje fikri olan Co Design Lab ile girişimcilere; tüm teknolojik alt yapılardan yararlanılabilen, network ağı kurulabilen, uluslararası seminer, sempozyum ve eğitimlerle gelişim imkanı sunan, işbirlikleri ve güçlü tasarımlarla markayı/iş fikrini kuvvetlendirecek, rekabette ön plana çıkarabilecek, sürdürülebilir bir karlılığa sahip olma imkanları sağlanır.

Takım 2 - Tik Tak'ın proje fikri olan Katalizör sürdürülebilir sistem arayışında olan KOBİ’ler, ürün ya da hizmet sunmak isteyen yaratıcı girişimciler ve sunduğu hizmet ve kaynakları tanıtmak isteyen kamu kuruluşları için ortak bir platform.

Takım 3 - Mobilite, çevreye duyarlı tasarım ve ARGE çalışmaları için altyapı ve deneyim yetersizliği nasıl çözümlenmelidir sorusuna öneriler oluşturup ve konu hakkında işbirliği ekosistemi kurmayı hedefleyerek Ekotasarım projesini tasarladı.

Takım 4 - Takım Öteki, Yaratıcı endüstri çalışanları için görünürlük ve/veya erişilebilirlik, üreticiler için, farkındalık sorunlarına çözmek amacıyla, 4Earth / Metaverse-Design HUB projesini tasarladı.

Takım 5 - İleri Dönüşüm Fikirler'in proje fikri olan DesignUp, İmalat sanayi ve tasarımcılar arasında güvenilir bir iş modeli oluşturmak adına fiziksel bir hub ve online platform sunmaktadır.


Paydaşımız, girişimcilerimiz, imalat sanayi aktörleri ve mentörlerimizden süreç içinde neler hissettikleri hakkında geri bildirimler aldık !


PAYDAŞ

“Uzun zamandır birlikte çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Projeye dönüşmeye yönelik fikirleri geliştirmek ve fonlamak istiyoruz. İzmir’de 2022 hedefinde bu konuda topluluk inşa etmeyi ve iş birliği kültüründe model oluşturmayı hedefliyoruz.”

MENTÖRLER

“Öncelikle yeni araçlarla tanıştık ve konfor alanımızdan çıktık ve yeni bir alan yarattık. Daha iyi öğrenmek için efor sarf ettik, yardım çağrısında bulunduk ve bu yardımlarla beslendik. fikirlerin prototiplendiğini gördük.”

“Bu değerli projelerin üzerine çalışılmalı ve devamı gelmelidir.

KATILIMCILAR

“İzmir insanıyla, enerjisiyle hep ortak üretim ekseninde kalmalı. İzmir’in ayrıştığı yer birliktelik duygusundan geliyor.”

“Heyecanlı bir şekilde, durmadan çalışmak çok keyifliydi. Kamu kurumlarının bu tarz projelere bu kadar ilgili olması çok güzel.”

“Farklı alanlardan farklı katılımcılarla ve yaratıcı girişimcilik eğitimi alanlarla birlikte bir yapılandırma kurulabilir. Bu da daha çok bilgi paylaşımı sağlar ve deneyimler yansıtılabilir.”

“Fikir geliştirme teknikleri, sanayinin iç ekiplerinde açık inovasyon kapsamında uygulayabileceğimiz bir yöntem. Uçtan uca çok iyi tasarlanmış bir modeli takip ettiğimizi düşünüyorum. Bu iyi tasarlanmış model, farklı konularda bize ilham verebilir. Bu platformda tanıştığımız insanlarla farklı platformlarda bir araya gelebiliriz.”

“Hiçbir şey ortaya çıkmayacak derken bambaşka bir noktaya evrildik. Edindiğimiz metodoloji ile birlikte hiçbir zaman yılmamak gerekiyor. Takım çalışması çok önemliydi, herkes elinden gelen katkıyı koydu. Ciddi deneyimler elde ettik.”

“Hiçbir zaman bu kadar hızlı bir şekilde fikrimi sunabilecek hale geleceğimi düşünmüyordum. Bunu yapabileceğimi görmek farkındalık oluşturdu. Kısa sürede anlaşılabilir şekilde derdimizi anlatabildik.”

“Tüm süreçle ilgili çok müteşekkirim. Disiplinlerarası çalışmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar farkettim.”

 
190 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Komentar


bottom of page