top of page

Think Up Culture!

Think Up Culture

Kültür ve yaratıcı endüstri alanında girişimcileri veya projeleri destekleyen hızlandırıcı program olan Think Up Culture!, Barselona, Minorka, Ibıza, Palma ve Arjantin’den sonra Originn’de gerçekleştirildi. Avrupa’da sektöründe bölgesel dönüşüm, turizm ve dijiltalleşme alanlarının öncülerini ağırlanan programda ayrıca, şehirdeki yaratıcı alanda çalışan kültür oyuncuları, mentorler, kamu çalışanları ve akademisyenler ile uluslararası fırsatlar, kültür ve yaratıcılıkta kadın, kültür ve yaratıcı endüstriler ile şehir ve bölgesel dönüşümler, bu alandaki iyi uygulamalar, dijitalleşmede yeni bakış açıları ve iş modelleri, lokal festivalerin genişletilmesi ve uluslararası alana taşınması, yaratıcı endüstilerde kaynak yaratma ve gelecek vizyonu üzerine yoğunlaşıldı.

Avrupa’da sektöründe bölgesel dönüşüm, turizm ve  dijitalleşme alanlarının öncülerinden Erika Rushto, Fiona Armstrong Gibb, LynneRobertson, Dr. Òscar O. Santos-Sopena, Cristina Gómez, Anna Aguiló, Mariona Luis seçilecek 8 girişime mentorluk verdi.

çizgisel
BritishCouncil_Logo
İzka logo
Ipec logo
Konak Belediyesi Logo
PHH_PrimaryLogo
bottom of page