top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginn

‘’Sürdürülebilir moda konusunda farkındalığın arttırılmasını nasıl sağlayabiliriz?’’

İzmir Design Factory (IDF) olarak yapılan ilk Co.Creathon “Sürdürülebilir Moda”. Bu ilk Co.Creathon’da Notion Kolektif için “Sürdürülebilir moda konusunda farkındalığın arttırılmasını nasıl sağlayabiliriz?’’ başlığında projeler geliştirildi.


Notion Kolektif, sürdürülebilir moda alanında çalışan girişimcileri, düşünce liderlerini, değişim öncülerini, profesyonelleri, akademisyenleri, öğrencileri ve moda tutkunlarını; modanın sosyal ve çevresel etkilerinin tartışılması, hızlı modanın tahrip eden etkilerinin iyileştirilmesi, moda endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirilmesi amacıyla buluşturan bir birliktelik.

Co.Creathon proje öncesinde ne yaptık? Süreci nasıl kurguladık?


Öncelikle paydaşımızla birlikte konuyu detaylandırdık ve bir proje tanımı hazırladık. Sürdürülebilir Moda konusunda çalışan bazı uzmanları belirledik ve sürece dahil olmaları için davet ettik.


Daha sonra Notion Kolektif için proje geliştirecek olan katılımcıları projeye dahil ettik. Bu katılımcılar daha önce Tasarımca Dersi’ni almış olan deneyimli IDF çırakları. IDF çırakları, Co.Creathon sürecine benzer bir süreci deneyimledikleri için kolayca sürece adapte olabildiler. Sürecin başından sonuna kadar Tasarımca Dersi’ndeki deneyimlerinden faydalanarak ilerlediler. Tasarımca dersi sürecinde kullandıkları online ortak çalışma platformlarını(miro, mural) sık sık kontrol ederek Design Thinking sürecini hatırladılar ve projeyi bu şekilde geliştirmeye devam ettiler. Oluşturulan takımlarda daha önce bu süreci hiç deneyimlememiş olanlarsa eski örneklere bakarak ve deneyimli takım arkadaşlarından bilgi alarak ilerlediler.


Hazırlık aşamasındaki bir diğer adım ise Originnovation tarafından geliştirilen codesignn.co platformunu projede kullanmak üzere hazırlamak. Bu hazırlığın amacı, katılımcıların projeye dair tüm bilgilere ve sürece bu platform üzerinden ulaşmasını sağlamaktır. Proje ile ilgili tüm kaynaklar, videolar ve proje bilgileri Originnovation ekibi tarafından proje öncesinde codesignn.co’a yüklenir. Katılımcılar da süreç boyunca bu platformu etkili bir şekilde kullanarak projelerini geliştirirler. Bu esnada katılımcıların platform üzerindeki deneyimleri düzenli olarak takip edilerek, kullanıcı geri bildirimleri alınarak ürün geliştirme sürecine katkı sağlanır.Hazırlıkları tamamladık ve sürece başladık !


Sürdürülebilir Moda başlangıç toplantısı (kick-off) 21 katılımcı, IDF ekibi ve Notion Kolektif katılımıyla gerçekleşti. 4 farklı üniversite ve 10 farklı disiplinden olan 21 katılımcı, tanışma ve kaynaşma oyunları ile güne başladı. Başlangıç toplantısı, paydaş Notion Kolektif’in proje tanımını anlatması ve koordinatör Can Güvenir’in proje süreciyle ilgili bilgi vermesi ile devam etti. Böylece 2 hafta süren Co.Creathon süreci başlamış oldu. Başlangıç toplantısından sonra katılımcılar 5 gruba ayrılarak araştırmalarını yaptı ve codesignn platformuna yükledi. Yaptıkları araştırmalar doğrultusunda akıllarına takılan soruları belirlediler ve mentör görüşmelerine takımca hazırlandılar. Katılımcılar, mentörlerin bilgi ve birikimleri doğrultusunda sorularına cevap alarak projelerini geliştirdiler ve bir sonraki aşama olan İç görü geliştirme aşamasına geçtiler. İç Görü modülünde katılımcılar, yaptıkları araştırmalar ve görüşmeler sonucunda edindikleri bilgileri birleştirerek ve kategorize ederek fikir geliştirme aşamasına geçtiler. Daha sonra katılımcılar, geliştirdikleri birçok fikir arasından uygulamaya değer gördükleri fikri seçerek fikrin prototipini hazırladıkları uygulama aşamasını tamamladılar. 4 farklı modül (araştırma, iç görü, fikir geliştir, uygula) üzerinden ilerleyen süreçte, katılımcılar günlük hayatlarında farkındalık kazandıklarını belirttiler. Deneyimli IDF çırakları, önceki deneyimlerinden elde ettikleri kazanımları ve materyalleri ile süreci ve yeni takım arkadaşlarını yönlendirdi.


Bu süreçte codesignn üzerinden toplam 110 teslim oluşturuldu, 122 yorum yapıldı ve 57 farklı kaynak paylaşıldı. Aynı zamanda codesignn’ı aktif olarak kullanan katılımcılardan, kullanıcı arayüzü deneyimlerinden oluşan geri dönüşler alındı ve platformun geliştirilmesi sağlandı. Sürdürülebilir Moda Atölyesi finalinde ise 5 takımın geliştirdiği 5 proje fikri ortaya çıktı. Proje fikirlerinden her biri için video sunumu ve proje raporu hazırlandı. Codesignn.co üzerinden hazırlanan raporlarda takımlar işbirliği içerisinde birbirlerinin kaynaklarını da kullandı. Böylelikle ortak çalışma kültürü oluşturuldu. Proje finalinde hazırlanan 3 dakikalık kısa videolar ile her bir takım kendi projesini sundu.


Final sunumları ve atölye kapanışı aynı anda hem online hem de yüz yüze olacak şekilde yapıldı ve Originn’de yapılan final sunumlarına katılamayanlar online katılım sağlamış oldu.


Proje finalinden sonra tüm katılımcılara, katılım hediyesi gönderildi. Hediyenin tek bir kişi ya da takımdan ziyade herkese verilmesi bu atölyenin amaçlarından biri olan ortak üretim ve süreç odaklı olma anlayışını destekledi. Proje finalinden 1 hafta sonra katılımcıların bir kısmı ile görüşmeler yapıldı ve proje süreci ile ilgili fikirleri alındı. Yapılan görüşmelerde proje, takım çalışması, platform ve materyallerle ilgili yansımalar alındı. İlk kez düzenlenen Co.Creathon atölyesinin çıktılarının ve yansımalarının toplanması devamında gelen Co.Creathon’lara yol gösterici niteliktedir.


Proje detaylarını görmek için codesignn.co’a üye olabilir ve süreçte paylaşılanları inceleyebilirsiniz.

 

Yazar: Özge Demirbaş

71 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page