top of page

Women in Space (WinS)

Farklılaşmamış bir yer olarak başlayan şey, onu daha iyi tanıdıkça ve ona değer verdikçe mekan haline gelir. Yerler, yaşanmış deneyimler aracılığıyla anlamla doldukça “mekan” haline gelirler (Tuan, 1977). Toplumdan topluma ve toplum içerisinde değişen yer kavramı ve yer duygusu kültürün bir uzantısıdır. Üretilen, dönüştürülen, anlam kazandırılan, kimlik kazanan mekan aynı zamanda onu üreten kişiye de kimlik kazandırır. Bir mekana cinsiyet kimliğini kazandıran başlıca etken; erkek veya kadının o mekanı yeniden üretme süreçlerinde mekana kattıkları ve cinsel kimliklerini çağrıştıran kültürel ayrıntılardır. Mekân ve toplumsal cinsiyet ilişkileri karşılıklı ve sürekli olarak birbirini inşa eden, çeşitlenip farklılaşan birbirlerinden bağımsız ele alınması mümkün olmayan süreçlerdir.  Mekânlar toplumsal olanı yansıtırken, aynı zamanda toplumsal alanı etkiler, değiştirir ve dönüştürürler. 

Bu proje kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki cinsiyet eşitsizliğine ve sınıflandırmaya karşı kadınların neler başarabileceğini ya da nasıl başaramadığını ürettikleri, dönüştürdükleri, anlam ve kimlik  kazandırdıkları mekanlar üzerinden görmeyi hedefliyoruz. Başarısızlığı da, hatalardan öğrenmeyi ve onları kucaklamayı da başarmanın hazzı kadar kıymetli bir hediye olarak görüyoruz. Gıda, tarım, teknoloji, yaratıcı endüstriler, girişimcilik, eğitim, sanat gibi farklı alanlarda mekanlar yaratan ve bu yarattıkları mekanlar aracılığıyla kendilerini bulan veya yeniden tanımlayan kadınlar ile buluşmak istiyoruz. Bu proje ile IVLP networkündeki deneyimden de ilham alarak Türkiye’de benzer konularda/alanlarda çalışan kişiler ile bir araya gelerek kültürler ve coğrafyalar arasındaki bilgi akışını sağlarken, network buluşması ile de ağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz. 

Women in Space projesi 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan WinS E-Talks’ta IVLP networkündeki mekan yaratan kadınlara mikrofonu uzatıp ‘’Yeri nasıl mekana dönüştürdün?’’ diye soracağız. Mekan bazen bir hub bazen bir dijital platform bazen de bir tarla olabilir. Bu röportajları Originn youtube kanalı ve yukarıda yer alan WinS e-Talks Spotify podcast linkinden dinleyebilirsiniz. İkinci aşama, yerel katılımcılarla söyleşiler (WinS Talks), pazar (WinS Bazaar) ve topluluk (WinS Community) bölümlerinden oluşan fiziki bir zirve (WinS Summit) olarak planlandı. WinS Talks'ta kentte ve kırsalda mekan yaratan kadınlarla buluştuk; WinS Bazaar'da yerel üretim yapan kadınların ürün ve hikayelerinin paylaşıldığı bir pazaryeri kurduk; tanışıklıkları artırmak ve bağları güçlendirmek için WinS Community'de buluştuk.

wins_logo
Full Color Horizontal
bottom of page